Pedagog szkolny

 

Pedagog  Dla rodziców  Dla nauczycieli  Dla uczniów

Bezpieczeństwo w szole

Zintegrowany Plan Działania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa , wychowania

i profilaktyki w roku szkolnym 2014/15

czytaj więcej

Procedury szkolne w sytuacjach zagrożeń

czytaj więcej