Samorząd Szkolny

 

Informacje Dokumenty Imprezy Skład

Radio

 

 

Na ostatnim spotkaniu Samorządu Szkolnego ustalono zasady dotyczące uczestnictwa w dyskotekach naszych absolwentów.

UWAGA: Jest to test !!! Jeżeli którykolwiek z absolwentów będzie zachowywał się w sposób naganny, zostanie on usunięty z dyskoteki, a z nim wszyscy inni absolwenci. Poza tym akcja dotycząca wpuszczania absolwentów na nasze dyskoteki zostanie zlikwidowana.

1.       Absolwent, który zgłasza chęć uczestnictwa w konkretnej dyskotece wysyła e-maila na adres gimnazjumbudzow@ro-dan.com

a.)    Podaje w nim : nazwisko, imię, dokładny adres, obecną szkołę , w której się uczy

2.       Po otrzymaniu maila grupa złożona z przedstawicieli samorządu i nauczycieli zatwierdza lub odrzuca prośbę absolwenta o udział w dyskotece.

3.       Kryteria pozytywnej opinii : brak problemów w gimnazjum z absolwentem, brak nagan.

4.       Decyzja o akceptacji lub jej braku jest ostateczna i nie podlega jakiejkolwiek dyskusji.

5.       Absolwent zaakceptowany pozytywnie wnosi opłatę za dyskotekę w wysokości  5,00 zł oraz zostawia przy wejściu ważną legitymacje szkolną lub dowód osobisty.

6.       Terminy dyskotek będą pojawiały się na stronie internetowej gimnazjum na tydzień przed jej terminem.

7. Absolwent wysyła maila za każdym razem jeżeli chce uczestniczyć w konkretnej dyskotece.