TICZER CONE

DYŻURY NAUCZYCIELI - ROK SZKOLNY 2014/2015

Budynek 1        Budynek 2

Informacja dotycząca realizacji godzin wynikających z art.42, ust.2, pkt2 Karty Nauczyciela znajduje się w zakładce dla nauczycieli - czytaj

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWIECIEŃ 2015

Język polski - analiza wyników,

Historia i WOS - analiza wyników

Matematyka - analiza wyników,

Przedmioty przyrodnicze - analiza wyników

Język angielski - analiza wyników

Język niemiecki - analiza wyników

 

Wyniki sprawdziany po klasie 6

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWIECIEŃ 2015

Analiza po klasie 6 - klasa 1A - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1B - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1C - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1D - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1E - zobacz

Lista uczniów wg punktów - zobacz

Miary statyczne - zobacz

Podsumowanie - zobacz

Porównanie łatwości - zobacz

Porównanie punktów sprawdzianu - zobacz

Wykresy - zobacz

Wyniki w skali standardowej dziewiątki - zobacz

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWIECIEŃ 2014

Język polski - analiza wyników,

Historia i WOS - analiza wyników

Matematyka - analiza wyników,

Przedmioty przyrodnicze - analiza wyników

Język angielski - analiza wyników

Język niemiecki - analiza wyników

 

Wyniki sprawdziany po klasie 6

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWIECIEŃ 2014

Analiza po klasie 6 - klasa 1A - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1B - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1C - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1D - zobacz

Analiza po klasie 6 - klasa 1E - zobacz

Lista uczniów wg punktów - zobacz

Miary statyczne - zobacz

Podsumowanie - zobacz

Porównanie łatwości - zobacz

Porównanie punktów sprawdzianu - zobacz

Wykresy - zobacz

Wyniki w skali standardowej dziewiątki - zobacz

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWIECIEŃ 2013

Język polski - analiza wyników,

Historia i WOS - analiza wyników

Matematyka - analiza wyników,

Przedmioty przyrodnicze - analiza wyników

Język angielski - analiza wyników

Język niemiecki - analiza wyników

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWIECIEŃ 2012

Język polski - analiza wyników,

Historia i WOS - analiza wyników

Matematyka - analiza wyników,

Przedmioty przyrodnicze - analiza wyników

Język angielski - analiza wyników

Język niemiecki - analiza wyników

WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE 6 - KWIECIEŃ 2012

Klasa 1A - kliknij, kliknij

Klasa 1B - kliknij, kliknij

Klasa 1C - kliknij, kliknij

Klasa 1D - kliknij, kliknij

Klasa 1E - kliknij, kliknij

Klasa 1F - kliknij, kliknij

Całość wyników - kliknij

Łatwość, podstawowe statystyki, podsumowanie 2012, porównanie wyników_1, porównanie wyników_2, stanin, wykresy.

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2011

Część humanistyczna - kliknij

Cześć matematyczno- przyrodnicza - kliknij

Część językowa - kliknij

EWD - kliknij

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- PRÓBNEGO - GRUDZIEŃ 2011

Język polski - analiza wyników, wykresy łatwości zadań

Historia i WOS -analiza wyników

Matematyka - analiza wyników, łatwość 1łatwość klas,

                        łatwość wymagań, osiągnięcia, podsumowanie.

Przedmioty przyrodnicze - analiza wyników

Język angielski - analiza wyników

Język niemiecki - analiza wyników

Formy i metody współpracy nauczycieli w Gimnazjum - raport

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- PRÓBNEGO - GRUDZIEŃ 2012

Język polski -

Historia i WOS -analiza wyników

Matematyka - analiza wyników,

Przedmioty przyrodnicze - analiza wyników

Język angielski - analiza wyników

Język niemiecki - analiza wyników