Pedagog szkolny - uczniowie

Pedagog  Dla rodziców  Dla nauczycieli  Dla uczniów

Bezpieczeństwo w szole

 

MOŻESZ NA NAS LICZYĆ!

Wielu uczniów przeżywa w życiu trudne chwile. Czasami w szkole, w domu lub na podwórku zdarzają się sytuacje tak przykre, nawet okrutne, że nie wiesz, co zrobić, jak ze wszystkim sobie poradzić. Nie masz głowy do nauki ani ochoty do zabawy.

Jest Ci smutno i źle, - pedagog jest dla Ciebie.

Pamiętaj! Szkoła to nie tylko instytucja, w której się uczysz. To również miejsce, gdzie Twoi nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, koleżanki i koledzy mogą Ci okazać wsparcie.

·         Nie chowaj się przed nimi

·         Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo!

·         Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne,     ale jest możliwe!

·         Nie czuj się niczemu winien! Winny jest tylko ten, kto Cię skrzywdził!

    ·        Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz swoje strachy, odzyskasz radość, uwierzysz w siebie, pokonasz wiele trudności!

     ·         Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam! Masz w naszej szkole naprawdę życzliwych i przyjaznych Ci ludzi!                                                                 

         Każdy uczeń w mniejszym lub większym stopniu narażony jest w szkole na stresy związane, ogólnie mówiąc z nauką, bądź stresy wypływające z wadliwego układu stosunków z nauczycielami, bądź rówieśnikami.
         Pedagog, jako rzecznik praw uczniowskich, wspiera uczniów w ważnych dla nich momentach życia, rozwiązuje ich osobiste problemy i konflikty, w które się uwikłali, "prostuje ich kręgosłupy moralne", przestrzega przed używkami, uczy prawidłowych nawyków, głosi treści prozdrowotne, jest podporą duchową i dużym wsparciem dla wszystkich szukających pomocy. Nie uczy on żadnego przedmiotu, aby uczniowie, którzy zgłaszają się do niego nie odczuwali, że ich problemy mogą mieć wpływ na ocenę.
         Pedagog stara się rozwiązywać wszystkie problemy, jakie napotyka w pracy z młodzieżą . Są to na przykład: problemy z nauką ,problemy z dyscypliną , agresja rówieśnicza, w tym " kociarstwo", mobing szkolny , uzależnienia młodzieży, konflikty prawem, dysfunkcja domu rodzinnego, problemy " sercowe", oraz emocjonalno - nerwicowe, nieśmiałość, problem z wyborem szkoły.

KAŻDY UCZEŃ, JEŻELI MA WEWNĘTRZNĄ POTRZEBĘ KONTAKTU Z PEDAGOGIEM, MOŻE LICZY NA JEGO POMOC I PEŁNĄ DYSKRECJĘ.
Drogi uczniu! Jeżeli w szkole lub gdziekolwiek dzieje ci się krzywda nie czekaj, tylko zaufaj fachowej pomocy pedagoga.


Nic tak nie leczy, jak terapia słowem, a zwierzanie się ze swoich kłopotów osobie postronnej może okazać się łatwiejsze, niż najbliższej, nawet tej przez nas kochanej.


CO ZNACZY BYĆ ASERTYWNYM

         Choć życie w grupie wymaga liczenia się z potrzebami i interesami innych, nie oznacza wcale rezygnacji z własnych praw oraz potrzeb. Każdy z nas ma prawo do obrony swojego terytorium psychologicznego obejmującego myśli, czyny, potrzeby i tajemnice. Każdy ma prawo do bycia sobą w taki sposób, by zachować szacunek do samego siebie i innych. Jak zatem chronić swoje prawa w grupie, nie tracąca sympatii kolegów, rodziców i nauczycieli? Jak bronić się przed naciskami w sprawie picia alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków? Co robić, by nie czuć się manipulowanym, wykorzystywanym, czy zdominowanym, oraz jak rozwiązać konflikt, by osiągnąć kompromis?
         Uczniowie! Jest na to sposób. Pomocne w tym rozwiązaniu jest ćwiczenie zdolności do bycia asertywnym. ASERTYWNOŚĆ, to umiejętność, dzięki której ludzie w sposób otwarty wyrażają swoje myśli, sądy, uczucia, nie lekceważąc sądów, myśli i uczuć swoich rozmówców. ASERTYWNOŚĆ, to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z innymi. Zachowanie asertywne różni się więc od zachowania agresywnego tym, że oznacza korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych.
         Różni się też od zachowania uległego, tym, że zakłada działanie zgodne z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw, bez poczucia winy. Twierdzenie, " jestem na Ciebie zły", "jestem innego zdania", bądź " nie dziękuję, ja nie palę", nie naruszają godności drugiego człowieka, pozwalają natomiast żywić satysfakcję wyrażania własnych uczuć i sądów.

Dlaczego warto zachowywać się asertywnie?

 • Na pewno, dlatego, aby być zadowolonym z siebie i z innych,
 • Mieć szacunek do siebie i innych,
 • Pomagać sobie w osiąganiu celów i realizacji potrzeb,
 • Mniej ranić innych,
 • Uwierzyć w siebie,
 • Mieć kontrolę nad własnym życiem,
 • Być uczciwym w stosunku do samego siebie i innych,
 • I przede wszystkim, (rada dla uczniów) aby skutecznie odmawiać, w sytuacjach namowy do próbowania używek.

Jakie ryzyko wiąże się z byciem asertywnym?

         Bycie asertywnym nie jest czymś łatwym. Po pierwsze, uczeń ,który będzie ćwiczył swe umiejętności może być postrzegany jako osoba zarozumiała, która zbyt bezpośrednio wyraża własne odczucia, bądź przeciwnie, może być postrzegana jako " cykor", który tak na prawdę boi się "spróbować". Należy jednak pamiętać, że zmiana nastawienia do ludzi zawsze niesie za sobą pewną zmianę w relacjach z innymi. I to jest to ryzyko.

         W asertywności przekaz brzmi:
"Takie jest moje zdanie", "Tak widzę tą sytuację" "tak ja to odczuwam". Może uda nam się znaleźć rozwiązanie nas zadawalające.


OSIEM SPOSOBÓW ODMAWIANIA W SYTUACJI NAMOWY

 1. NIE DZIĘKUJĘ
  -Zapal
  - nie dziękuje

 2. DZIĘKUJĘ , NIE I PODANIE POWODU
  - zapal
  - dziękuje, nie lubię palenia

 3. ODMOWA I ZAPROPONOWANIE CZEGOŚ INNEGO
  - chodź na piwo
  -nie, ale wiesz, skoczmy do pływalni

 4. ZDARTA PŁYTA – NIE , NIE , NIE DZIĘKUJĘ
  - poczęstuj się
  - nie, dziękuję
  - może jednak
  - nie, dziękuję
  - korzystaj z okazji
  - nie, dziękuję

 5. ZMIANA TEMATU
  -zapal
  - nie masz pojęcia, ile ludzi było dziś w parku

 6. ODMOWA NIEWERBALNA I ODEJŚCIE
  -Spróbuj
  Wzruszasz ramionami i odchodzisz

 7. W ILOŚCI SIŁA
  Na dyskotekę wybierz się z grupą ludzi nie pijących

 8. UNIKANIE SYTUACJI
  -Wybierasz się do ………..na imprezę?
  - Nie, bo u niego jest pijacka atmosfera

CO ROBIĆ, KIEDY KOLEGA / KOLEŻANKA BIERZE NARKOTYKI?

 • Jeżeli uczeń wie, że ktoś używa narkotyki - musi powiadomić dorosłą osobę, do której ma zaufanie i wie, że ta osoba zadziała skutecznie

 • Uczeń nie powinien brać na swoje sumienie zatajenia informacji, że ktoś bierze narkotyki. Dla dobra koleżanki lub kolegi, nawet wbrew jej, czy jego woli powinien o tym powiedz od razu rodzicom, zaufanemu nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu. Nie wolno zwlekać. Tu chodzi o życie dziecka! Nie wolno pomagać w zdobywaniu narkotyku - to również jest karalne!

 • Nie wolno mu pożyczać osobie " biorącej" pieniędzy, bo może przeznaczyć je na narkotyki

 • Nie wolno wierzyć zapewnieniom biorącego, że zawsze można przestać

 • Dowiedz się, gdzie jest punkt konsultacyjny ds. narkomanii - Zapisz tę informacje na kartce i daj osobie, która bierze

 • Pamiętaj! Zażycie przez ucznia narkotyku nie musi oznaczać, że będzie on za to usunięty ze szkoły. Wychowawca może zaproponować uczniowi umowę: Zostajesz w szkole, ale zachowujesz abstynencję, uczysz się nie wagarujesz i chodzisz do terapeuty

JEŚLI KTOŚ HANDLUJE

         Osoba, która sprzedaje lub częstuje innych, łamie prawo. Niezależnie od sytuacji, w której to się dzieje, jest to przestępstwo ścigane przez policję .Posiadanie narkotyku zgodnie z polskim prawem jest nielegalne! (ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.) Informacja o handlu i nakłanianiu do brania powinny dotrzeć do osoby dorosłej, której dziecko ufa i która będzie wiedziała, jak dalej postąpić. Te informacje mogą być potrzebne Policji do prowadzenia działań operacyjnych. W zeznaniach obowiązuje jednak zasada: mówić tylko prawdę , bez rozpowiadania jej nikomu z zewnątrz.

Pamiętaj, NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKU

         W każdym narkotyku znajduje się aktywna substancja, która stopniowo włącza się w metabolizm komórkowy. Powoduje to uruchomienie procesu uzależnienia. To, że ktoś potrzebuje narkotyku, aby znów czuć się dobrze, może oznaczać uzależnienie. Pierwsza porcja narkotyku nic nie kosztuje, następna wymaga zdobycia pieniędzy, kontaktów z dealerami, ukrywania tego, co się robi. Sięgając po narkotyk ryzykuje się związanie ze środowiskiem ludzi biorących i przestępcami handlującymi narkotykami. Handlarze mieszają narkotyki, dodają różne substancje chemiczne. Nigdy nie wiadomo, jakie naprawdę będzie miał działanie zakupiony narkotyk.